Zimní sezóna Listopad-duben


apartmán č.1             2-4 osoby

1090-1 290 Kč

apartmán č.2.           2-5 osoby

1090-1 390 Kč

apartmán č.3.           2-4 osoby

1090-1 290 Kč

apartmán č.4.           2- 9 osob (mezonet dva pokoje)

1290- 1990 Kč

pejsek 

100 Kč

Silvestrovský pobyt celý dům
cena neměnná v zavislosti na počtu osob a délce pobytu (max 7 nocí,možno prodloužit za příplatek dle aktuálního ceníku).         38 000,-


Silvestrovský pobyt

10500 Kč

Silvestrovský pobyt

11000 Kč

Silvestrovský pobyt

10500 Kč

Silvestrovský pobyt

12000 Kč

Letní pobyty = 10 % sleva (týdenní pobyty 20 % sleva)        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!        Květen -říjen

Pobyty na jednu noc neposkytujeme!

V ceně pobytu: spotřeba pitné vody,ubytování,ložní prádlo,utěrky,úklidové prostředky,toaletní papír,spotřeba el.energie.

Cena pobytu nezahrnuje ručníky,odvoz odpadků,závěrečný úklid kuchyně.

Platební podmínky

po potvrzení objednávky se platí záloha ve výši 50% na účet bankovním převodem a tímto úkonem nájemce souhlasí s podmínkami ubytování a storno podmínkami.V případě nezaplacení bude rezervace zrušena.

Doplatek zbylé části ceny pobytu je splatný vždy týden před nástupem pobytu rovněž převodem na bankovní účet.


Storno podmínky a ubytovací řád

v případě odstoupení zákazníka od smlouvy lze toto učinit bez udání důvodu.Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené objednávky pobytu, čili zasláním zálohové platby na účet. Storno poplatek se počítá z výše zálohové platby. Storno je zákazník povinen provést písemně (e-mailem) a pronajímatel je o přijetí storna povinen zákazníka rovněž písemně (e-mailem) vyrozumět. Jako rozhodné datum je považováno datum přijetí e-mailu.

1. storno pobytu 60 a více dní před dnem nástupu na pobyt-bez poplatku

2. storno pobytu 59-30 dní přede dnem nástupu na pobyt- polatek ve výši 50 % z výše zálohové platby.

3. storno pobytu 29-1 den přede dnem nástupu na pobyt- polatek ve výši  100 % z výše zálohové platby.

4. v případě, že zákazník nedorazí a neobsadí předem objednanou ubytovací kapacitu do 24 hodin od rezervovaného pobytu, hradí se storno poplatek ve výši 100% z výše zálohové platby a pobyt se ruší bez náhrady.Toto neplatí v případě,že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem telefonicky nebo písemně upozorní.

5. V případě , že zákazník ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv náhradu.

Ubytovací řád

Zahájení pobytu vždy po 14:00 hod

Ukončení pobytu vždy do 10:00 hod

Individuelně s ohledem na ostatní rezervace lze dohodnout i jinak.

V celém objektu je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

Úklid kuchyně a odvoz odpodků je povinností klienta.

Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody poničení ,či odcizení předmětů a osobních věcí všech osob při jejich pobytu na penzionu.

Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za zranění či jiné újmy osob užívajících penzion.Pobyt a pohyb osob v celé nemovitosti,ve všech jejich prostorách a také na pozemcích s ní souvisejích je výhradně na vlastní nebezpečí nájemce a všech osob s ním pobývajících.

Nemovitost a její movité vybavení budou předány pronajímateli bez závad, funkční a v pořádku. Pokud bude něco při předání (převzetí) po pobytu chybět či bude rozbité, poškozené či nefunkční, nahradí to nájemce v hotovosti. V případě, že nedojde k okamžité dohodě, bude věc řešit Policie ČR.

Nájemce odesláním vyplněné objednávky emailem potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zavazuje, že neposkytne osobní údaje nájemce třetí straně.